Miesiąc: Marzec 2017

Różne

Instalacja central w firmach

Instalacje central telefonicznych przebiegają sprawnie, jeżeli zajmie się nimi dobra firma. Warto poprosić o pomoc profesjonalny serwis, który całość wykona szybko, a centrala będzie działać doskonale na calej powierzchni, w której jest potrzebna. Coraz więcej firm korzysta z takich centrali, platformy telekomunikacyjne wybierane są zarówno w małych, jak i w dużych miastach, gdzie znajdują się siedziby dużych firm.

Dobra komunikacja na terenie pracy.

Często odpowiednie sposoby dalej

Różne

Czym jest geodezja i kiedy będziemy musieli skorzystać z usług geodety?

Geodezja jest nauką zajmującą się ustalaniem wielkości jakiegoś gruntu, jego kształtu a także określeniem konkretnych punktów na jego powierzchni. Zadaniem geodetów jest dokładne i precyzyjne wskazanie miejsca na budowę nowego domu, położenie rur wodociągowych czy też dróg. Geodeci wyznaczają także granice pomiędzy działkami, rozwiązują w ten sposób spory sąsiedzkie.

Kiedy będziemy musieli skorzystać z usług geodety?

Każdy, kto planuje budowę domu, będzie musiał dalej

Różne

Chcesz kupić używane auto? Daj je do sprawdzenia fachowcom!

Zakup używanego auta zawsze wiąże się z ryzykiem, że auto które kupimy będzie miało wady ukryte. Niestety nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Zawodowi handlowcy aut mają w jednym małym paluszku triki, które wykorzystują by sprzedać samochód. Np. w czasie oglądania auta nie wpuszczają potencjalnego nabywcę za kierownicę by ten mógł odbyć jazdę próbną. Pozwala to na ukrycie niektórych wad. Dochodzi też do sytuacji w której handlowiec celowo zataja przez klientem dalej

Różne

Składniki aktywów, a księgowość

Akcja jest papierem wartościowym emitowanym przez spółkę akcyjną, dającym jej posiadaczowi prawo do współwłasności spółki oraz prawo do uczestnictwa w zysku do podziału. W aspekcie tym pomocne będzie MH – biuro księgowe. Traktowanie akcji jako ułamka kapitału akcyjnego oznacza, że kapitał akcyjny spółki akcyjnej dzieli się na akcje równej wartości nominalnej.

W statucie spółki musi zostać określona wysokość kapitału akcyjnego oraz nominalna wartość akcji dalej

Różne

Szczegółowy opis aktywów w bilansie

Aktywa w bilansie jednostki według biuro rachunkowe Szczecin można podzielić na:

aktywa trwałe, czyli takie przy których posiadaniu dana jednostka uzyskuje korzyści ekonomiczne powyżej jednego roku, wśród tych aktywów wyróżnia się: wartości niematerialne i prawne: – koszty zakończonych prac rozwojowych, – nabyta wartość firmy – jest to różnica pomiędzy ceną nabycia firmy, a niższą od niej wartością przejętych aktywów netto,
– nabyte autorskie dalej