Co warto wiedzieć o USG?

Ultrasonografia, inaczej nazywane badaniem USG www.usg-kielce.pl, to jedno z najpopularniejszych i najczęstszych badań, wykonywanych w przychodniach, szpitalach czy klinikach. Badanie to jest przede wszystkim zabiegiem bezbolesnym, a pacjent nie jest w żaden sposób narażony na oddziaływanie szkodliwego promieniowania. Jakiekolwiek prawdopodobieństwo negatywnego wpływu fal ultradźwiękowych na tkanki lub narządy wewnętrzne jest minimalne. Istnieje niemalże zerowe ryzyko wystąpienia jakichkolwiek problemów.

Ponadto, badanie ultrasonograficzne pozwala na odczytanie obrazu prześwietlanych narządów w czasie teraźniejszym, rzeczywistym. Oznacza to, że jeśli pojawią się jakieś zmiany, lekarz będzie mógł je dokładnie zmierzyć, zweryfikować ich kształt, głębokość oraz położenie. Aparatura ultrasonograficzna, wyposażona w specjalną sondę i monitor, umożliwia zatrzymywanie obrazu, jego przybliżanie, a gdy zajdzie taka potrzeba, wykonywanie zdjęć. Ultrasonografia może być także zabiegiem powtarzalnym, nie istnieją żadne przeciwskazania, by u konkretnego pacjenta nie wykonywać jej wielokrotnie. Dla lekarzy to badanie jest bardzo wygodne i komfortowe, ponieważ aparaty do USG są mobilne, dzięki czemu swobodnie można je przemieścić do ciężko chorych pacjentów. Zdarza się jednakże, iż w nielicznych przypadkach, lekarz zaleca dożylne podanie kontrastu, badanemu pacjentowi. Badanie ultrasonograficzne pozwala na wczesne i skuteczne wykrycie nieprawidłowości oraz zmian chorobowych wśród tkanek i narządów wewnętrznych. Dzięki temu, lekarze mają możliwość wcześniejszego podjęcia leczenia, a co za tym idzie, chorzy mają większe szanse na stuprocentowe wyleczenie (http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/Ultrasonografia-usg-na-czym-polega-co-mozna-badac-przy-pomocy-usg-jak-sie-_33723.html).

Badania ultrasonograficzne USG, wykonywane są na rozmaitych narządach, jak: piersi, tkanki miękkie, tarczyca czy jama brzuszna. Badanie jamy brzusznej zalicza się do najczęściej wykonywanych badań USG, ponieważ ułatwia diagnozę macicy, nerek, śledziony, trzustki, pęcherzyka żółciowego, aorty, gruczołu krokowego, wątroby czy pęcherza. Jak widać, jedno proste badanie, które nie trwa więcej, niż kilkanaście minut, pozwala wykluczyć wiele poważnych schorzeń.

Dodaj komentarz