Perspektywy zawodowe po studiach na kierunku zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk

Zarządzanie to jeden z tych kierunków studiów, które dają spore szanse błyskawicznego zatrudnienia od razu po zdobyciu dyplomu. Nic dziwnego, że kierunek ten jest tak bardzo popularny w wielu uczelniach w całym kraju i wybierany przez ogromną liczbę maturzystów. Wydział Nauk Społecznych Społecznej Akademii Nauk proponuje studia I i II stopnia na kierunku zarządzanie. Dlaczego warto studiować zarządzanie i dlaczego akurat w SAN w Krakowie?

Kierunek Zarządzanie Kraków pozwala zdobyć kompleksową wiedzę z dziedziny zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi. Podejmując studia licencjackie, a po nich studia magisterskie możemy stać się ekspertami w dziedzinie, która jest bardzo ceniona na współczesnym rynku pracy. Po uzyskaniu dyplomu mamy możliwość zatrudnienia na stanowiskach analityka finansowego lub księgowego. Bardzo popularne są także zawody doradcy klienta w instytucjach finansowych lub ubezpieczeniowych. Specjalista od zarządzania zasobami ludzkimi czy menager marki to stosunkowo nowe profesje, jednak już zyskały stabilną pozycję na rynku pracy. Coraz więcej urzędów, instytucji, organizacji oraz firm poszukuje tego rodzaju specjalistów. Jeśli chcemy zostać analitykiem biznesowym czy specjalistą od rekrutacji, kierunek zarządzanie to bardzo dobry początek. Studia z zarządzania zdecydowanie podnoszą naszą atrakcyjność na rynku pracy.

Absolwenci kierunku zarządzanie mogą tworzyć wykwalifikowaną kadrę menedżerską, tak potrzebną we współczesnym biznesie. Mają wszechstronną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do zarządzania projektami, zespołami, a nawet całymi przedsiębiorstwami. Studia w SAN w Krakowie wiążą się ponadto z szerokim możliwościami praktyk studenckich, zarówno w kraju, jak i za granicą. To jeden z podstawowych argumentów przemawiających za wyborem tej niepublicznej uczelni. Dyplom staje się otwartą drogą do kariery w międzynarodowych korporacjach lub zagranicznych firmach. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych, absolwent zarządzania jest w stanie podjąć pracę na stanowisku kierowniczym. Kierunek daje możliwość wyboru jednej z wielu ciekawych, wąskich specjalizacji, co sprawia, że studenci Społecznej Akademii Nauk są bezkonkurencyjni na runku pracy.

Źródło: https://krakow.san.edu.pl/zarzadzanie-ii-stopnia-co-po-studiach

Dodaj komentarz